OM ÄTTEN

INGVARA 

är en livsstil, ett sätt att förhålla sig till vårt moderna liv och till vår historia.

Vår vision om ett vikingaliv, en vikingavardag där de dagliga sysslorna får ta tid och att finna ro i det, en vardag där det finns tid för eftertanke och tid för umgänge, en tidsresa där man för en stund kan få lägga undan det moderna livet.


Vi gestaltar en vikingavardag där vi återskapar livet som det var på vikingatiden. Genom vårt återskapande ger vi oss och andra en möjlighet att få utrymme att ta djupa andetag, att finna ro, att få tid. 


RUNAN ING

är livets runa och vara är den feminia formen av var som betyder krigare/beskyddare/ättling.

Ingvara kan således tolkas som livets beskyddare / (Vikinga)livets ättlingar

INGRUNAN

Runan står för det som stannar kvar hos oss och följer med oss även efter en stor förändring, intensiv utveckling eller in i nästa liv när vi dör; själva kärnan i det som vi är.


Den är både de egenskaper som består och den kraft som bevarar och för dem vidare. Den står på samma vis för de gener och den information som generna innehåller som lever vidare i våra avkommor efter vår egen död.


Ing-runan är kontinuitet. Att leva vidare. Den hjälper oss att ladda ny energi och sedan behålla den tills vi behöver den. Runan talar om för oss att livet inte bara består av växt. Som ett frö behöver ligga i jorden och mogna innan det gror, kan vi också behöva dra oss undan för rekreation, reflektion och för att ladda batterierna. Även vi behöver tid på oss att mogna i lugn och trygghet för att kunna göra framsteg och frodas. Men runan står också för den explosion av växt och utveckling som ofta följer på en sådan period av inåtvänd vila, i likhet med vårens intensiva aktivitet i naturen efter en vinter i dvala.


Den står för de enorma prestationer vi kan åstadkomma efter kloka förberedelser och vila och för de fantastiska idéer vi får först när vi bestämt oss för att ta en paus. I egenskap av livs-runa är den helande, inte minst för den som lider av sviterna av stress eller dålig självkänsla och behöver dra sig undan, fokusera inåt och vila. Den är ett bra stöd för den som vill lära känna sig själv eller växa som människa. Den kan hjälpa oss att ge hopp för framtiden, men den kan också hjälpa oss att minnas. Det är en runa som stabiliserar och skapar harmoni.

Copyright @ All Rights Reserved